Epidemia koronawirusa a Poradnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
coronavirus-4833754_1280
Zmiana godzin pracy w dniach 16-25 marca - Poradnia będzie czynna w godzinach 8-16.
Zgodnie z wczorajszym komunikatem MEN zawieszenie zajęć dydaktycznych nie dotyczy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Jak czytamy w informacjach na stronie ministerstwa "Pracują też specjaliści w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Realizują działania diagnostyczne i prowadzą zajęcia najczęściej o charakterze indywidualnym, jeżeli rodzic zgłosi się ze zdrowym dzieckiem."

Prosimy rodziców o szczególną rozwagę i ponawiamy nasz stały apel o nieprzyprowadzanie do poradni dzieci z kaszlem, katarem, gorączką, pogorszeniem samopoczucia czy podczas antybiotykoterapii. Może to zaszkodzić nie tylko nam i pozostałym klientom, ale także osobom chorym (opiekunom lub dzieciom), które podczas choroby powinny odpoczywać w domu. Dotyczy to również osób mających kontakt z potencjalnymi nosicielami koronawirusa. Prosimy o wcześniejsze informowanie nas telefonicznie o planowanej nieobecności - wyznaczymy dziecku nowy termin wizyty i zorganizujemy efektywnie nasz czas pracy.

Podobnie jak placówki Urzędu Miasta apelujemy także do wszystkich o unikanie innych niż niezbędne wizyt w sekretariacie poradni i załatwianie spraw organizacyjnych w miarę możliwości telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Przypominamy, że na naszej stronie można znaleźć wzory wniosków i zaświadczeń lekarskich. Wnioski o wydanie orzeczenia o indywidualne nauczanie będą przyjmowane planowo w dniach 19-20 i 26-27 marca, zaś wnioski o wydanie innych rodzajów orzeczenia i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w terminie 26-27 marca. Wnioski o orzeczenia i badania można także przesyłać pocztą lub poprzez ePUAP, do czego zachęcamy.

Zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z komunikatami rządu i śledzenia najważniejszych informacji w mediach.
powrót