Od 1 stycznia 2020...

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Zmieniamy terminy przyjmowania wniosków kierowanych do zespołu orzekającego poradni.
Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2020 wnioski o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju będą przyjmowane w ostatnie czwartki i piątki miesiąca w godzinach 9:00-15:00.

Termin przyjmowania wniosków o indywidualne nauczanie i indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ulega zmianie - są to nadal wszystkie czwartki i piątki w godzinach 9:00-15:00
powrót