Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

Prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i rodzin.
 

1. Terapia pedagogiczna, w tym rewalidacja

 

formy indywidualne: 

  • rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu słuchu, Osoba prowadząca: D. Chmielewska
  • rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku, Osoba prowadząca: Z. Domarańczyk
  • rewalidacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Osoby prowadzące: H. Burger, A. Szadkowska
  • terapia pedagogiczna uczniów z grupy ryzyka dysleksji, dyslektycznych, z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz problemami wychowawczymi i problemami emocjonalnymi, dzieci i młodzieży z mutyzmem, nadpobudliwością (ADHD) i zahamowaniem psychoruchowym, z afazją, autyzmem i z Zespołem Aspergera. Osoby prowadzące: pedagodzy
  • terapia Integracji Sensorycznej, Osoba prowadząca: I. Bielecka

 

formy grupowe: 

  • grupowe zajęcia integracyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, oraz nadopobudliwych psychoruchowo, z wykorzystaniem zabawy, arteterapii, terapii SI oraz terapii logopedycznej, Osoby prowadzące: I. Bielecka, K. Imielczyk

 

2. Terapia logopedyczna – indywidualna

Osoby prowadzące: logopedzi

3. Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia

 

formy indywidualne:

  • terapia psychologiczna, w tym konsultacje terapeutyczne i psychoterapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i kryzysami rozwojowymi, Osoby prowadzące: M. Famulska, D. Fraj-Grudzień, E. Góral, A. Matusiak, B. Mokrowiecka, D. Pisarek, E. Słocińska, M. Woźniak-Ressel

formy grupowe:

zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.Osoby prowadzące: E. Góral, M. Woźniak-Ressel

4. Terapia rodzin i mediacje rodzinne

Osoby prowadzące: M. Famulska, D. Fraj-Grudzień, A. Matusiak, D. Pisarek, E. Słocińska

 

5. Neuroterapie:

  •  terapia metodą EEG Biofeedback, Osoby prowadzące: B. Mokrowiecka, I. Zawistowska-Gierzyńska
  • terapia metodą Neuroflow, Osoba prowadząca: D. Chmielewska
  • terapia słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego przy użyciu programu SAT II Osoba prowadząca: E. Kubiak

 

6. Porady i konsultacje dla rodziców i uczniów (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne)

Osoby prowadzące: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi
Więcej na ten temat.

7. Interwencje kryzysowe; mediacje

Osoby prowadzące: D. Fraj-Grudzień, K. Imielczyk, A. Matusiak, D. Pisarek, E. Słocińska, M. Woźniak-Ressel

8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Osoby prowadzące: Wyznaczone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju
Więcej na ten temat.