Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =

1. Systemowe wspieranie szkół i placówek.

2. Konsultacje na terenie przedszkoli i szkół ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnosprawnego

3. Prelekcje i warsztaty dla uczniów w ramach zadania „Edukacja dla bezpieczeństwa”?

 • „Sposoby radzenia sobie ze stresem”- dla uczniów kl. I szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, (Osoba prowadząca: D. Pisarek)
 • „Integracja ucznia w nowym środowisku” kl. I  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (Osoba prowadząca: E. Słocińska)
 • „Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i agresją?” - dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (Osoba prowadząca: B. Mokrowiecka) 

4. Sieci współpracy i samokształcenia

 • pt. "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów" (Osoba prowadząca: M. Woźniak-Ressel)

5. Udział w zebraniach rodziców i radach pedagogicznych.

6. Zajęcia dla nauczycieli: "Wpisywanie i wyprowadzanie dzieci z roli"

B. Mokrowiecka

7. Wsparcie szkół w prowadzeniu orientacji i poradnictwa zawodowego dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego

I. Zawistowska-Gierzyńska

8. Prelekcje dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców na terenie przedszkoli, szkół i placówek. 

a) np. dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym:

 •  - "Dojrzałość emocjonalna dziecka, a osiągnięcie dojrzałości szkolnej" (Osoba prowadząca: Z. Rosińska)
 •  - "Rozwój psychoruchowy dziecka" (Osoba prowadząca: H. Burger)
 • - "Gotowość szkolna" (Osoba prowadząca: H. Burger)
 •  - "Podnoszenie umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi" (Osoba prowadząca M. Woźniak-Ressel)

9. Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Piotrkowa Trybunalskiego:

 • Biblioteka Pedagogiczna,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP,
 • Kino „Helios”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 • Prokuratura Okręgowa,
 • Urząd Miasta,
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 • Zespół Interdyscyplinarny,
 • Zespół Kuratorów Sądowych,
 • Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka