Materiały opracowane przez specjalistów Poradni

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi:
1. Wczesnego wspierania dzieci
2. Dziecka z dysfunkcją słuchu w przedszkolu i szkole
3. Zaburzeń przetwarzania słuchowego

opracowanymi przez mgr Dorotę Chmielewską