O Poradni

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim to publiczna placówka oświatowa udzielająca bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, oraz ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom.


Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów.

Pracownicy poradni prowadzą diagnozy, terapie, porady i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz inne działania profilaktyczne i wspierające na rzecz środowiska lokalnego.


Podstawowym rejonem działania Poradni jest miasto Piotrków Trybunalski.


Dodatkowo nasza Poradnia wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z terenu powiatów: piotrkowskiego, grodzkiego piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego.


Poradnia jest placówką nieferyjną, jest czynna także w czasie wakacji i ferii szkolnych.

Godziny pracy poradni: 8:00 - 18:00

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - wtorek: 9:00 - 17:00
środa - piątek: 9:00 - 15:00

Wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przyjmowane są:
w czwartki i w piątki w godzinach 9:00 – 15:00.