Procedura wizyty w PPP

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
W okresie zagrożenia epidemicznego w Poradni będą obowiązywały nowe zasady. Przedstawiamy Państwu najważniejsze z nich (z uwzględnieniem wrześniowych zmian).

Wyciąg z procedury bezpieczeństwa PPP

We wrześniu 2020 zmieniliśmy nieco procedury, aktualnie obowiązujący sposób działania znaduje się poniżej.


Najważniejsze informacje

 
  • Wnioski nadal przyjmujemy pocztą i poprzez ePUAP, a także do skrzynki podawczej znadującej się naprzeciw sekretariatu.
 
  • Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www, na pytania odpowiadamy telefonicznie.
 
  • Konsultacje i terapie odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego lub zdalnie.
 
  • Do poradni dziecko przychodzi zdrowe, z jednym zdrowym opiekunem, oboje w maseczce, rękawiczkach i z własnymi przyborami do pisania i rysowania.
 
  • Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia i odbieranie dzieci.
 
  • Korytarz PPP jest miejscem publicznym - zakrywamy usta i nos, utrzymujemy 2m dystansu.
 


Dokładniejsze informacje

 

Pracują zdrowi ze zdrowymi

Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2.
 
W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka lub innego domownika rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.


Minimalizujemy kontakt bezpośredni

W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia przyjmowanie wniosków o wydanie opinii lub orzeczenia odbywa się za pośrednictwem  skrzynki podawczej, poczty lub skrzynki ePUAP. Rejestracja dzieci i młodzieży na pozostałe formy pomocy odbywa się telefonicznie. Dostarczane wnioski będą odbywały 48 godzinną kwarantannę.
 
Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz: na wizytę do poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.


Przestrzegamy zaleceń sanitarnych

Przy wejściu do Poradni dziecko oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce, posiadać maseczkę oraz rękawiczki. Dziecko powinno mieć ze sobą swoje przybory do pisania i rysowania.

Na korytarzu poradni należy postępować jak w miejscach publicznych: zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki oraz zachować dystans 2m od innych klientów i pracowników PPP.
 
Pracownicy Poradni będą zabezpieczeni w maseczkę zakrywającą usta i nos, przyłbicę i jednorazowe rękawiczki. Podczas diagnozy będą utrzymywali maksymalny możliwy do jej przeprowadzenia dystans.

W przerwach pomiędzy zajęciami wietrzymy pomieszczenia i dezynfekujemy używane pomoce i powierzchnie. Dlatego prosimy o punktualne przyprowadzania i odbieranie dzieci z zajęć.
powrót