Procedura wizyty w PPP

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
W okresie zagrożenia epidemicznego w Poradni będą obowiązywały nowe zasady. Przedstawiamy Państwu najważniejsze z nich.

Wyciąg z procedury bezpieczeństwa PPP


Najważniejsze informacje

 
  • Wnioski nadal przyjmujemy pocztą i poprzez ePUAP.
 
  • Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www, na pytania odpowiadamy telefonicznie.
 
  • Konsultacje i terapie odbywają się telefonicznie lub on-line.
 
  • Do poradni dziecko przychodzi zdrowe, z jednym zdrowym opiekunem, oboje w maseczce, rękawiczkach i z własnymi przyborami do pisania i rysowania.
 
  • Korytarz PPP jest miejscem publicznym - zakrywamy usta i nos, utrzymujemy 2m dystansu.
 


Dokładniejsze informacje

 

Pracują zdrowi ze zdrowymi

Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2.
 
W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka lub innego domownika rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.


Minimalizujemy kontakt bezpośredni

W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia przyjmowanie wniosków o wydanie opinii lub orzeczenia odbywa się za pośrednictwem poczty lub skrzynki ePUAP. Rejestracja dzieci i młodzieży na pozostałe formy pomocy odbywa się telefonicznie. Dostarczane wnioski będą odbywały 48 godzinną kwarantannę.
 
Poradnia przyjmuje dzieci i uczniów w budynku Poradni szczególnie w celu diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Pozostałe zadania statutowe, w tym terapie i konsultacje specjalistyczne Poradnia będzie realizowała m.in. telefonicznie i on-line.

Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz: na wizytę do poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.


Przestrzegamy zaleceń sanitarnych

Przy wejściu do Poradni dziecko oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce, posiadać maseczkę oraz rękawiczki. Dziecko powinno mieć ze sobą swoje przybory do pisania i rysowania.

Na korytarzu poradni należy postępować jak w miejscach publicznych: zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki oraz zachować dystans 2m od innych klientów i pracowników PPP.
 
Pracownicy Poradni będą zabezpieczeni w maseczkę zakrywającą usta i nos, przyłbicę i jednorazowe rękawiczki. Podczas diagnozy będą utrzymywali maksymalny możliwy do jej przeprowadzenia dystans.
powrót